Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.9.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, slávnosť

Streda: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Sobota: sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Budúci víkend máme v našej farnosti hodové slávnosti spojené s titulom nášho farského kostola. Piatok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bude svätá omša dopoludnia o 10:00. Po jej skončení bude vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. Večer bude svätá omša o 18:00.

Sobotu dopoludnia bude upratovanie kostola od 8:00.

Utorok, z dôvodu titulu nášho farského kostola je možné získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok.

Počas hodov, sobotu a nedeľu v čase od 15:00 do 17:30 bude otvorené kaplnka a múzeum pod kostolom s odborným sprievodcom.

Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude farská ofera, ktorej výnos bude určený na výdavky spojené s rekonštrukciou našej kaplnky počas uplynulých letných prázdnin. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *