Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.7.2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.7.2020

Kategórie
Základné info

Spovedanie

Pondelok, streda, štvrtok a piatok: od 17:00 do 17:45. (spovedáme na farskom dvore, Poľnohospodárska 3)

Kategórie
Základné info

Sväté omše

Pondelok, streda, štvrtok a piatok o 18:00;

Utorok o 6:30 a večer v kaplnke o 19:00 (latinsky),

Sobota o 7:00 a 18:00;

Nedeľa: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45; 11:00 a 18:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.7.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Počas letných prázdnin budú sv. omše nasledovne: pondelok, streda a piatok o 18:00; utorok a štvrtok o 6:30. Víkend zostáva nezmenený

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.6.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Utorok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok: sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Sobota: sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka

Nedeľa: sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, slávnosť

Pondelok, na slávnosť sv. Petra a Pavla, budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Dnes sa koná celosvetová zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Dnes večer bude o 19:00 vigílna sv. omša zo slávnosti sv. Petra a Pavla v kaplnke, ktorá je v blízkosti zástavky Šípová na Hradskej ulici.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, utorok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedáme na farskom dvore na Poľnohospodárskej ulici, číslo 3. 

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.6.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Sobota: sv. Cyrila Alexandrijského, ľubovoľná spomienka

Budúcu nedeľu bude večer o 19:00 vigílna sv. omša zo slávnosti sv. Petra a Pavla v kaplnke, ktorá je v blízkosti zastávky Šípová na Hradskej ulici.

Budúcu nedeľu bude celosvetová zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.6.2020

Liturgický kalendár:

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude po večernej sv. omši odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, odpútanosť od každého hriechu).

Úmysly sv. omší budeme zapisovať od zajtra 15. júna od 14:00 do 16:00.

S postupným uvoľňovaním opatrení zo strany Úradu Verejného zdravotníctva SR sa modifikujú pravidelne aj podmienky pre slávenie bohoslužieb v kostole. Prosíme, aby ste sa pred vstupom do kostola s nimi najskôr oboznámili a dôsledne ich dodržiavali. Nachádzajú sa na výveske pred kostolom, na dverách do kostola ako i na našej internetovej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.6.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok, na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.Úmysly sv. omší budeme zapisovať od 15. júna.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.5.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Streda: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok.

Úmysly sv. omší budeme zapisovať od 15. júna.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, utorok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45