Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.8.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Premenenie Pána, sviatok

Sobota: sv. Dominika, kňaza, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, utorok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedáme na farskom dvore na Poľnohospodárskej ulici, číslo 3.

Dnes, 2. augusta, možno získať porciunkulové odpustky vo všetkých františkánskych, katedrálnych a farských kostolov. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *