Kategórie
Farské oznamy

Aktuálne pravidlá

Sedieť len na vyznačených miestach

(rodina nie spolu)

Povinnosť mať rúško

(aj pred kostolom)

Povinnosť použiť dezinfekciu pri vstupe do kostola.

Z dôvodu obmedzenia počtu chór je uzavretý.

Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše pre tichú modlitbu

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa, začiatok adventného obdobia

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín najneskôr do konca novembra. Členský poplatok je 8,-Euro.

Budúcu nedeľu požehnáme na začiatku sv. omší adventné vence. Môžete si ich priniesť pred sv. omšami pred oltár.

Počas prvej časti adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše od pondelka do soboty ráno o 6:00. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Budúcu nedeľu, na začiatku adventného obdobia, sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa: Krista Kráľa, slávnosť

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Úmysly sv. omší zapisujeme priebežne počas úradných hodín kancelárie.

Budúcu nedeľu po sv. omši o 11:00 bude pobožnosť na nedeľu Krista Kráľa.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 8.11.2020

Kategórie
Farské oznamy

Individuálna pastoračná služba od 9.11. do 15.11.

Pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 16:00 do 17:00.

Nedeľa, 15.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00.

Vstupuje len jedna osoba.

Upozorňujeme:

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 môžu do kostola vstúpiť len tí, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

V prípade akéhokoľvek respiračného ochorenia je prísny zákaz vstupu do kostola.

Vstup povolený len s rúškom a povinné použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do kostola.

Kategórie
Farské oznamy

OZNAM

Drahí bratia a sestry, nakoľko sú v platnosti rôzne opatrenia vydané Vládou Slovenskej Republiky a Úradom Verejného Zdravotníctva SR v nasledujúcom období môžeme konať individuálnu pastoračnú činnosť. Sväté omše slávime súkromne podľa rozpisu úmyslov, ktoré sú zapísané.

Individuálna pastoračná služba od 4.11. do 9.11. Streda 4.11., štvrtok 5.11., piatok 6.11., sobota 7.11., pondelok 9.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 16:00 do 17:00.

Nedeľa, 8.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00.

Vstupuje len jedna osoba.

Upozorňujeme:

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 môžu do kostola vstúpiť len tí, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

V prípade akéhokoľvek respiračného ochorenia je prísny zákaz vstupu do kostola.

Vstup povolený len s rúškom a povinné použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do kostola.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 1.11.2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.10.2020

Kategórie
Farské oznamy

OZNAM

Na základe uznesenia vlády SR od soboty, 24.10.2020 sa neslávia žiadne bohoslužby verejne. (výnimku majú len pohreby)

Úmysly sv. omší slúžime súkromne podľa vopred prijatých úmyslov.

Ak bude možná osobná pastorácia, tak budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky: vrakuna.eu a oznamom na výveske pred kostolom.

Kancelária z dôvodu zákazu vychádzania je zavretá. V čase úradných hodín môžete kontaktovať tel. číslo: 02/4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.10.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Dnes je misijná nedeľa pre celú Cirkev a preto po sv. omšiach je zbierka na misie. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú aj časopis, ktorý vydávajú Pápežské misijné diela. Venuje sa misijnej činnosti Cirkvi. Tento časopis si môžete prevziať za dobrovoľný príspevok.

Z dôvodu obmedzení, ktoré vydala Vláda SR sa na sv. omšiach v kostole môže zúčastňovať tí, ktorí majú zapísaný úmysel sv. omše. Individuálna pastoračná služba však pokračuje a preto dávame do pozornosti, že spovedáme pondelok, streda, štvrtok a piatok v čase od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Kostol sa otvára 5 minút pred začiatkom sv. omše. K sv. prijímaniu je možné pristúpiť po každej sv. omši.

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dozadu.