Kategórie
Nezaradené

Sväté omše – počas roka

Pondelok: 18:00

Utorok: 06:30, 19:00 (latinsky v kaplnke)

Streda: 18:00

Štvrtok: 18:00

Piatok: 18:00

Sobota: 7:00 a 18:00

Nedeľa: 7:30; 8:30 (maď.); 9:45; 11:00; 18:00

Kategórie
Nezaradené

Sväté omše, Vianoce 2019

Prehľad sv. omší cez vianočné obdobie cez sviatky, nedele a v dni, keď nie sú sv. omše v štandardných časoch.

Nedeľa, 1.12.2019 o 7:30, 8:30M, 9:45, 11:00, 18:00

Pondelok, 2.12.2019 o 6:00, 18:00

Utorok, 3.12.2019 o 6:00, 19:00 lat.

Streda, 4.12.2019 o 6:00, 18:00

Štvrtok, 5.12.2019 o 6:00, 18:00

Piatok, 6.12.2019 o 6:00, 18:00

Sobota, 7.12.2019 o 6:00, 18:00

Nedeľa, 8.12.2019 o 7:30, 8:30M, 9:45, 11:00, 18:00

Pondelok, 9.12.2019 o 6:30, 10:00, 16:00, 17:00 maď, 18:00

Utorok, 10. 12.2019 o 6:00, 19:00 lat.

Streda, 11.12.2019 o 6:00, 18:00

Štvrtok, 12.12.2019 o 6:00, 18:00

Piatok, 13. .12.2019 o 6:00, 18:00

Sobota, 14.12.2019 o 6:00, 18:00

Nedeľa, 15.12.2019 o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Nedeľa, 22.12.2019 o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Utorok, 24.12.2019 o 16:00, 20:00 maď, 22:00

Streda, 25.12.2019 o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Štvrtok, 26.12.2019 o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Nedeľa, 29.12.2019  o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Utorok, 31.12.2019 o 16:00

Streda, 1.1. 2020 o o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Nedeľa, 5.1.2020  o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Pondelok, 6.1. 2020 o o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Nedeľa, 12.1.2020 o o 7:30, 8:30 maď, 9:45, 11:00, 18:00

Kategórie
Nezaradené

Odkaz žije v srdci

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie
Bratislava – Vrakuňa

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si pripomenieme zakladateľa farnosti a jej prvého farára vdp. Augustína Dršku a predstavíme knihu „Odkaz žije v srdci“, ktorá vyšla k nedávnemu desiatemu výročiu jeho úmrtia.

V Nedeľu, 15. decembra 2019, o 11.00 h, v Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni.

Kategórie
Nezaradené

Spoveď, Vianoce 2019

Pondelok 16.12. od 15:00 do 18:00

Utorok 17. 12. od 15:00 do 18:00

Streda 18. 12. od 15:00 do 18:00

Štvrtok 19. 12. od 15:00 do 18:00

Piatok 20. 12. od 15:00 do 18:00 (viac kňazov)

Sobota 21. 12. od 15:00 do 18:00 (viac kňazov)

Kategórie
Nezaradené

Spovedanie

Pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa od 17:15 do 17:50.

Kategórie
Nezaradené

Úradné hodiny kancelárie farského úradu

Pondelok: od 14:00 do 16:00 a od 18:30 do 19:30

Utorok: od 7:00 do 9:00

Kontakt: Poľnohospodárska 3, 821 07 Bratislava

mail.: vrakuna@vrakuna.eu

tel.: 02/4525 7053

Kategórie
Nezaradené

Pripravujeme novú stránku!

Aktuálne informácie o dianí vo farnosti a v kostole Mena Panny Márie v Bratislave-Vrakuni už čoskoro.