Kategórie
Farské oznamy

Oznamy – Leto 2024

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Bratislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 3, 82107 Bratislava, web: vrakuna.eu

e-mail: vrakuna@vrakuna.eu

tel: 02-45257053

Od 1.7. do 31.8.2024
Sväté omše:

Pondelok, streda, piatok: 18:00

Utorok, Štvrtok: 7:30

Sobota: 8:00; 18:00

Nedeľa:

7:30; 8:30(maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

Spovedanie (v kaplnke):

Pondelok, streda a piatok

od 17:00 do 17:45

Kancelária farského úradu:

Pondelok: od 18:30 do 19:30

Utorok: od 8:00 do 9:00

Počas štátnych a cirkevných sviatkov nie sú úradné hodiny kancelárie

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.7.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.7.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.7.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.6.2024

Liturgický kalendár:

Utorok: Návšteva Panny Márie, sviatok

Streda: sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Sobota: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na „dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Svätá spoveď bude pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Od 1.7. do 31.8., čiže počas letných prázdnin je zmenený bohoslužobný poriadok v našom kostole – informácie sú na výveske a na farskej stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.6.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Piatok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Sobotu, na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv. omše ako nedeľu. Ako bolo vyhlásené už minulú nedeľu v našej farnosti máme kaplnku zasvätenú sv. Petrovi a Pavlovi na Hradskej ulici v Novej Vrakuni. Na vigíliu tejto slávnosti, piatok 28.6. tam bude svätá omša o 19:00. Od štvrtka, 20.6. sa modlievame deviatnik v tejto kaplnke o 19:00. Bližšie informácie sú na informačnom letáku na výveske.

Buducú nedeľu bude zbierka na „dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.6.2024

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

V našej farnosti máme kaplnku zasvätenú sv. Petrovi a Pavlovi na Hradskej ulici v Novej Vrakuni. Na vigíliu tejto slávnosti (28.6.) tam bude svätá omša o 19:00. Od štvrtka, 20.6. sa budeme modliť deviatnik v tejto kaplnke o 19:00. Bližšie informácie sú na informačnom letáku na výveske.

Kategórie
Farské oznamy

Príprava na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla v kaplnke na Hradskej ulici v Novej Vrakuni.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.6.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.6.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Dnes – 2. júna – z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta nebude svätá omša o 11:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Aktuálne číslo Katolíckych novín obsahuje prílohu s novokňazmi.