Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.2.2024

Prosíme, aby ste nám v sakristii po svätých omšiach nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a obetavosť.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Kategórie
Život farnosti

Vyhlásenie na 2% OZ SPES

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.2.2024

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na pôstne obdobie a veľkonočné sviatky v našom farskom kostole.

Počas pôstneho obdobia sa modlíme v našom kostole posvätný ruženec pondelok, stredu a štvrtok o 17:30; nedeľu o 6:50. Piatok je pobožnosť krížovej cesty o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť krížovej cesty, môže sa prihlásiť v sakristii po svätej omši.

Prosíme, aby ste nám v sakristii po svätých omšiach nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a obetavosť.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.2.2024

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda – deň pokánia, začiatok svätého pôstu

Stredu začína pôstne obdobie. Sväté omše budú o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00. Počas svätých omší bude poznačenie popolom na znak pokánia.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na pôstne obdobie a veľkonočné sviatky v našom farskom kostole.

Počas pôstneho obdobia sa modlíme v našom kostole posvätný ruženec pondelok, stredu a štvrtok o 17:30; nedeľu o 6:50. Piatok je pobožnosť krížovej cesty o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť krížovej cesty, môže sa prihlásiť v sakristii po svätej omši.

Prosíme, aby ste nám v sakristii po svätých omšiach nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a obetavosť.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Veľká noc 2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.2.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.1.2024

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Piatok: Obetovanie Pána, sviatok

Sobota: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť na prvý piatok a nakoľko je aj sviatok obetovania Pána, na začiatku svätej omše bude obrad požehnania sviec. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Sobotu, po rannej aj večernej svätej omši budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie individuálnym spôsobom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.1.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.1.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.1.2024