Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.12.2020

Liturgický kalendár:

Piatok: Narodenie Pána, slávnosť

Sobota: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Nedeľa: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Od soboty, 19. decembra 2020, vstúpili nové epidemiologické pravidlá pre kostoly. Chrám je možné využívať na len 25 percent kapacity, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach, medzi osobami musíme byť vždy jedno miesto voľné (rodina nemôže sedieť spolu), môže byť obsadená len každá druhá lavica. Nie je možné voľne stáť. Prosíme, aby ste si opatrenia pred vstupom do kostola prečítali a dodržiavali.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčastnili upratovanie nášho farského kostola pred vianočnými sviatkami.

Štvrtok, na vigíliu slávnosti narodenia Pána budú sv. omše nasledovne: 16:00; 20:30 (v maďarskom jazyku); 22:00.

Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu.

Nakoľko platí zákaz vychádzania, kancelária farského úradu je zavretá do 10. januára.

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia v kostole

Kostol sa môže využívať len na 25 percent kapacity

Sedieť len na vyznačených miestach

(rodina nie spolu)

Povinnosť mať rúško

(aj pred kostolom)

Povinnosť použiť dezinfekciu pri vstupe do kostola.

Z dôvodu obmedzenia počtu chór je uzavretý.

Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše pre tichú modlitbu

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať každý pracovný deň dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45. Upozorňujeme, že na základe epidemiologických opatrení nie je možné konať spoločnú spoveď s viacerými kňazmi a preto prosíme, aby ste využili predovšetkým tento týždeň na svätú spoveď. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu.

Sobotu, 19. decembra, po skončení rannej sv. omše bude upratovanie nášho farského kostola pred vianočnými sviatkami. Prosíme všetkých, ktorí môžu a sú ochotní, aby prišli pomôcť. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a obetavosť pre dobro celého nášho farského spoločenstva.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Utorok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatie Panny Márie budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00; 19:00 (latinská sv. omša v kaplnke).

Počas nasledovného týždňa, okrem utorka, budeme slúžiť rorátne sv. omše ráno o 6:00 v kostole. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou od 12:00 do večernej svätej omše. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať aby bola zabezpečená stála poklona. Vopred ďakujeme za Vašu obetavosť.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) sa bude konať pred vianočnými sviatkami na základe opatrení inak ako bolo zaužívané. Upozorňujeme, že sa nebude konať spoločná spoveď s viacerými kňazmi. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu. Prosíme o pochopenie, ústretovosť a vzájomnú solidaritu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.11.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín najneskôr do konca novembra. Členský poplatok je 8,-Euro.

Počas prvej časti adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše od pondelka do soboty ráno o 6:00 v kostole. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) sa bude konať pred vianočnými sviatkami na základe opatrení inak ako bolo zaužívané. Upozorňujeme, že sa nebude konať spoločná spoveď s viacerými kňazmi. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu. Prosíme o pochopenie, ústretovosť a vzájomnú solidaritu.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00 v kostole. Rozpis spovedania je na výveske pred kostolom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa, začiatok adventného obdobia

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín najneskôr do konca novembra. Členský poplatok je 8,-Euro.

Budúcu nedeľu požehnáme na začiatku sv. omší adventné vence. Môžete si ich priniesť pred sv. omšami pred oltár.

Počas prvej časti adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše od pondelka do soboty ráno o 6:00. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Budúcu nedeľu, na začiatku adventného obdobia, sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa: Krista Kráľa, slávnosť

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Úmysly sv. omší zapisujeme priebežne počas úradných hodín kancelárie.

Budúcu nedeľu po sv. omši o 11:00 bude pobožnosť na nedeľu Krista Kráľa.

Kategórie
Farské oznamy

Aktuálne pravidlá

Sedieť len na vyznačených miestach

(rodina nie spolu)

Povinnosť mať rúško

(aj pred kostolom)

Povinnosť použiť dezinfekciu pri vstupe do kostola.

Z dôvodu obmedzenia počtu chór je uzavretý.

Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše pre tichú modlitbu

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 8.11.2020

Kategórie
Farské oznamy

Individuálna pastoračná služba od 9.11. do 15.11.

Pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 16:00 do 17:00.

Nedeľa, 15.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00.

Vstupuje len jedna osoba.

Upozorňujeme:

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 môžu do kostola vstúpiť len tí, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

V prípade akéhokoľvek respiračného ochorenia je prísny zákaz vstupu do kostola.

Vstup povolený len s rúškom a povinné použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do kostola.