Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.9.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Andreja Kima a Pavla Hasanga, mučeníkov, spomienka

Utorok: sv. Matúša, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre na rok 2022 v kancelárii farského úradu.

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

Od pondelka, 20. septembra sa menia pravidlá pre účasť na bohoslužbách. Pravidlá schválené Vládou SR prinášajú rozlíšenie, ktoré stanovuje tri možnosti vytvorenia spoločenstva veriacich na bohoslužbách. Prvá možnosť je spoločenstvo jako základ bez rozlišovania, či je alebo nie je niekto očkovaný, testovaný alebo má prekonaný covid, čiže otvorené pre všetkých. Rozhodli sme sa, že zostvávame stále otvorený pre všetkých a preto musí zniesť aj niektoré limity. Môžeme využívať 25 percent kapacity nášho kostola, ale je nevyhnutný zoznam účastníkov. Nakoľko platí zákon o ochrane osobných údajov, prosíme, aby tí, ktorí prídu na sv. omšu priniesli na malej kartičke napísané meno s telefónnym kontaktom (prípadne e-mail), vložili ho do škatuľky pri katolíckych novinách. Po skončení sv. omše budú tieto kontakty vložené do obálky, ktorú musíme uchovať 14 dní. Po 14 dňoch budú skartované. Chápeme, že ide o istú komplikáciu a preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Viac informácii nájdete na stránke tkkbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *