Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.2.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, spomienka

Tento týždeň z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie.

Stredu po večernej sv. omši je prvé stretnutie birmovancov – záujemcovia musia priniesť vyplnené prihlášky, ktoré nájdu na stránke vrakuna.eu.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky s programom bohoslužieb a spovedania počas pôstneho obdobia a veľkonočných sviatkov v našom kostole.

Občianske združenie SPES ďakuje všetkým darcom za 2 % z vašich daní. V r. 2021 sme tak získali 1113,15 € a v r. 2022: 1200,59 €. Tieto prostriedky boli použité na aktivity organizované v spolupráci s našou farnosťou – detské tábory, farské plesy, kresťanské bály pre rodiny s deťmi a mnohé ďalšie. V predchádzajúcich rokoch sme platili prenájom telocvične pre mládež našej farnosti, prispievali sme na miestne púte a na rekonštrukciu kaplnky. Občianske združenie je aj tohto roku zaregistrované ako príjemca 2%, prípadne 3% z dane. Uchádzame sa o vašu priazeň, ak môžete, venujte nám svoje 2%. Podľa výšky príjmu budeme môcť viac podporovať aktivity s deťmi a s mladými, rozvíjať kultúru, prispievať na opravy kostola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *