Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.10.2020

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Zajtra je celodenná adorácia v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu budú dve sv. omše. Ráno o 7:00, po ktorej bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna do 17:45 a večerná sv. omša o 18:00. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Budúca nedeľa je misijná nedeľa pre celú Cirkev a preto po sv. omšiach bude zbierka na misie. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú aj časopis, ktorý vydávajú Pápežské misijné diela. Venuje sa misijnej činnosti Cirkvi. Tento časopis si môžete prevziať za dobrovoľný príspevok.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.10.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Utorok: Sv. Bruna, kňaza, sviatok

Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

S vyhlásením Núdzového stavu pre celú Slovenskú Republiku pre kostoly platí veľké množstvo obmedzení. V chráme môže byť maximálne 50 osôb. Je evidentné, že pre všetkých ide o obmedzenie, ktoré si zo strany každého z nás vyžaduje predovšetkým veľkú trpezlivosť, vzájomné pochopenie a ohľaduplnosť. Opäť je udelený dišpenz zo KBS – veriaci teda nie sú viazaní príkazom zúčastniť sa nedeľnej sv. omše a prikázaný sviatok. Prosíme teda o Vašu veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní všetkých nariadených pravidiel. Môžeme sa stať aj v tejto komplikovanej situácii plnej rôznych obmedzení vzorom pre celú spoločnosť.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spoveď sa uskutočňuje pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Pred sv. omšou sa kostol otvára 15 minút pred začiatkom. Z dôvodu obmedzenia počtu osôb nie je dovolené sa zúčastňovať na sv. omši pred kostolom.

Kategórie
Farské oznamy

Od 1.10. 2020 je obmedzený počet osôb na zhromaždení.

Spovedanie:

Pondelok, streda, štvrtok, piatok: od 17:00 do 17:45 v kaplnke (vstup bočným vchodom)

Kostol sa otvára 15 minút pred začatím sv. omše.

Účasť na sv. omši je len v kostole z dôvodu obmedzenia počtu a preto nie je dovolené zúčastňovať sa sv. omše pred kostolom

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok

Streda: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedať budeme v kaplnke.

Sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Kategórie
Farské oznamy

Epidemické opatrenia

Sedieť len na vyznačených miestach je povinné

Povinnosť mať rúško počas bohoslužieb (aj pred kostolom počas bohoslužieb)

Pred vstupom do kostola použiť dezinfekciu na ruky

Sväté prijímanie na ruku

Dodržiavanie respiračnej etikety (chorý nesmie byť v kostole)

Dodržiavanie opatrení je na vlastnú zodpovednosť

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Streda: sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Utorok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00. O 19:00 je latinská sv. omša v kaplnke.

Dnes po sv. omšiach bude hodová ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Košických mučeníkov, spomienka

Utorok: Narodenie Panny Márie, sviatok

Sobota: Najsvätejšieho Mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Stredu, 9. septembra si pripomína výročie posviacky nášho farského kostola.

Budúcu nedeľu budeme sláviť titul nášho kostola – Najsvätejšieho Mena Panny Márie. Za zvyčajných podmienok je možné získať úplné odpustky. Po sv. omšiach bude hodová ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.8.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Gregor Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedáme na farskom dvore na Poľnohospodárskej ulici, číslo 3.

V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Od stredy, 2. septembra sa pred sv. omšami bude modliť posvätný ruženec o 17:15.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.8.2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.8.2020