Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.8.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Gregor Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedáme na farskom dvore na Poľnohospodárskej ulici, číslo 3.

V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Od stredy, 2. septembra sa pred sv. omšami bude modliť posvätný ruženec o 17:15.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.8.2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.8.2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.8.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok: sv. Kláry, panny, spomienka

Piatok: sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.8.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Premenenie Pána, sviatok

Sobota: sv. Dominika, kňaza, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, utorok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedáme na farskom dvore na Poľnohospodárskej ulici, číslo 3.

Dnes, 2. augusta, možno získať porciunkulové odpustky vo všetkých františkánskych, katedrálnych a farských kostolov. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.7.2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.7.2020

Kategórie
Základné info

Spovedanie

Pondelok, streda, štvrtok a piatok: od 17:00 do 17:45. (spovedáme na farskom dvore, Poľnohospodárska 3)

Kategórie
Základné info

Sväté omše

Pondelok, streda, štvrtok a piatok o 18:00;

Utorok o 6:30 a večer v kaplnke o 19:00 (latinsky),

Sobota o 7:00 a 18:00;

Nedeľa: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45; 11:00 a 18:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.7.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Počas letných prázdnin budú sv. omše nasledovne: pondelok, streda a piatok o 18:00; utorok a štvrtok o 6:30. Víkend zostáva nezmenený