Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.1.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Pána, sviatok

Streda: sv. Blažeja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Sobota: sv. Pavla a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.1.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Utorok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Štvrtok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.1.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Piatok: sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.1.2021

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Požehnanie vody, kriedy a soli, ktoré sa koná na slávnosť Zjavenia Pána sa tento rok prekladá na sviatok Obetovania Pána (2. februára).

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.1.2020

Liturgický kalendár:

Streda: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Krista Pána, sviatok

Budúcou nedeľou Krstu Krista Pána sa konči vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Aktuálne

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej Republiky od 1.1.2021 sa bohoslužby nekonajú verejne.

Sväté omše slúžime súkromne (bez účasti veriacich) podľa vopred zapísaných úmyslov. Toto rozhodnutie nás limituje aj v osobnej pastorácii nakoľko platí zákaz vychádzania.

Aktuálne Vás budeme informovať na tejto stránke alebo výveske pred kostolom

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Sobota: sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Štvrtok, na záver kalendárneho roka bude sv. omša o 16:00. Piatok, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.12.2020

Liturgický kalendár:

Piatok: Narodenie Pána, slávnosť

Sobota: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Nedeľa: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Od soboty, 19. decembra 2020, vstúpili nové epidemiologické pravidlá pre kostoly. Chrám je možné využívať na len 25 percent kapacity, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach, medzi osobami musíme byť vždy jedno miesto voľné (rodina nemôže sedieť spolu), môže byť obsadená len každá druhá lavica. Nie je možné voľne stáť. Prosíme, aby ste si opatrenia pred vstupom do kostola prečítali a dodržiavali.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčastnili upratovanie nášho farského kostola pred vianočnými sviatkami.

Štvrtok, na vigíliu slávnosti narodenia Pána budú sv. omše nasledovne: 16:00; 20:30 (v maďarskom jazyku); 22:00.

Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu.

Nakoľko platí zákaz vychádzania, kancelária farského úradu je zavretá do 10. januára.

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia v kostole

Kostol sa môže využívať len na 25 percent kapacity

Sedieť len na vyznačených miestach

(rodina nie spolu)

Povinnosť mať rúško

(aj pred kostolom)

Povinnosť použiť dezinfekciu pri vstupe do kostola.

Z dôvodu obmedzenia počtu chór je uzavretý.

Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše pre tichú modlitbu

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať každý pracovný deň dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45. Upozorňujeme, že na základe epidemiologických opatrení nie je možné konať spoločnú spoveď s viacerými kňazmi a preto prosíme, aby ste využili predovšetkým tento týždeň na svätú spoveď. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu.

Sobotu, 19. decembra, po skončení rannej sv. omše bude upratovanie nášho farského kostola pred vianočnými sviatkami. Prosíme všetkých, ktorí môžu a sú ochotní, aby prišli pomôcť. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a obetavosť pre dobro celého nášho farského spoločenstva.