Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.5.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Streda: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnešnou slávnosťou zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok.

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédia. V našej farnosti činila sumu 857,-Euro a 65,- Centov. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Od zajtra, pondelka 24.5., sa uvoľňujú niektoré pandemické opatrenia aj pre kostoly. Zmeny budú od zajtra na výveske pred kostolom ako aj na našej internetovej stránke vrakuna.eu. Kostol bude otvorený 30 minút pred večernými sv. omšami na tichú individuálnu modlitbu a adoráciu. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) zostáva nezmenená, čiže pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.5.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Budúcou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Počas úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na celý rok 2021.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.5.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Piatok: sv. Mateja, apoštola, sviatok

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenie Pána budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Počas úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na celý rok 2021.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.5.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Počas mesiaca máj sa budeme pred večernými sv. omšami modliť Loretánske litánie. Na základe výzvy pápeža Františka obetujeme túto pobožnosť k Panne Márii za všetky obete pandémie, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za ukončenie pandémie.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

V priestoroch pod kostolom sme zriadili malé farské múzeum – stálu expozíciu s názvom Vrakuňa v čase. Na výveske pred kostolom a na našej internetovej stránke vrakuna.eu sú všetky informácie ohľadom možnosti prehliadky. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii toho projektu.

Kategórie
Život farnosti

Rok rodiny

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.

Aktuálne informácie nájdete tu:
https://www.rodinaba.sk/Rok-rodiny

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.4.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Piatok: sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Od pondelka, 19.4.2021, je opäť dovolené verejné slávenie bohoslužieb podľa platných predpisov. Nakoľko je možné slávenie s limitovaným počtom osôb v priestore kostola (v našom kostole môže byť 25 osôb), prosíme o dodržiavanie všetkých platných opatrení. Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše. Sedieť je možné len na vyznačených miestach-rodinný príslušníci nemôžu sedieť spolu z dôvodu dodržania stanoveného počtu osôb v priestore chrámu. Miesta pre lektorov sú vyhradené pri sakristii. Počas prítomnosti na slávení sv. omše je nevyhnutný respirátor. Ak sa niekto zúčastňuje sv. omše v priestore pred kostolom, platia rovnaké podmienky a sv. prijímanie sa podáva po skončení sv. omše.

Prijatie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) je možné pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke-vstupuje sa bočným vchodom pri sakristii kostola.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Riaditeľka cirkevnej Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa prijímajú elektronicky do 16. mája 2021.

Kategórie
Život farnosti

MINFA 2021

Milý Minfák!

Leto sa už blíži a preto v týchto dňoch zároveň vrcholia aj naše prípravy na MINFA 2021. Pevne však veríme, že súčasná pandémia nám neprekazí naše plány tak, ako tomu bolo minulý rok. Nik v tejto chvíli ešte nevie zaručiť, či sa MINFA 2021 bude môcť uskutočniť alebo nie. Ale ak príslušné autority usúdia, že počas leta sa bude môcť takýto typ aktivít konať, tak my budeme určite pripravení.

Z toho dôvodu sme už spustili prihlasovanie. Ak máš záujem zúčastniť sa MINFY aj tento rok, tak Ťa radi privítame v Smoleniciach počas jedného z troch turnusov, kde budeme mať pre Teba a pre Tvojich nových kamarátov pripravený program plný modlitieb, hier, zábavy a zážitkov. Samozrejme, nakoľko zdravie všetkých účastníkov je (nielen) v týchto časoch prvoradé, tak určite budeme dbať na všetky protipandemické a hygienické opatrenia, ktoré budú v tom čase v platnosti.

Základné info o MINFA 2021:

Miesto: Smolenice

Čas:     1. turnus 3.7 – 9.7.2021

            2. turnus 10.7. – 16.7.2021

            3. turnus 17.7. – 23.7.2021

Vek: 11 – 19 rokov

Cena: 50 eur (spôsob platby ešte upresníme neskôr)

Zaregistrovať sa môžeš na webovej stránke www.minfa.sk, kde budeš môcť nájsť ďalšie aktualizované informácie.

Tešíme sa na Tvoju účasť a poteší nás, keď nám už teraz Tvojimi modlitbami pomôžeš pri organizácii MINFA 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhaj kontaktovať.

Martin Gira
člen organizačného tímu
MINFA 2021

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.4.2021

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Od pondelka, 19.4.2021, je opäť dovolené verejné slávenie bohoslužieb podľa platných predpisov. Nakoľko je možné slávenie s limitovaným počtom osôb v priestore kostola (v našom kostole môže byť 25 osôb), prosíme o dodržiavanie všetkých platných opatrení. Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše. Sedieť je možné len na vyznačených miestach-rodinný príslušníci nemôžu sedieť spolu z dôvodu dodržania stanoveného počtu osôb v priestore chrámu. Miesta pre lektorov sú vyhradené pri sakristii. Počas prítomnosti na slávení sv. omše je nevyhnutný respirátor. Ak sa niekto zúčastňuje sv. omše v priestore pred kostolom, platia rovnaké podmienky a sv. prijímanie sa podáva po skončení sv. omše.

Prijatie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) je možné pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke-vstupuje sa bočným vchodom pri sakristii kostola.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.4.2021

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Od 1. apríla je výnimka zo zákazu vychádzania z dôvodu individuálnej pastoračnej služby. Z tohto dôvodu je kostol otvorený pre vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) a individuálne podávanie svätého prijímania každý deň od 17:00 do 18:00. Nedeľu aj dopoludnia od 10:00 do 11:00. Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie a preto je možné vstúpiť do chrámu len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva alebo tkkbs.sk, zvlášť: v interiéry kostola je nevyhnutný respirátor, dezinfekcia pri vstupe.

Dnes, 11. apríla 2021, na nedeľu Božieho milosrdenstva sa z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska o 12:00 rozozvučia zvony na celom Slovensku na 10 minút. Sme pozvaní modliť sa za všetky obete pandémie a za pozostalých. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda KBS: „Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých

Kategórie
Farské oznamy

Individuálna pastoračná služba

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) a individuálne prijímanie Najsvätejšej Eucharistie:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota:

od 17:00 do 18:00

nedeľa:

od 10:00 do 11:00; od 17:00 do 18:00

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia, zvlášť:

vstup po jednom

vnútri kostola respirátor

dezinfekcia pri vstupe