Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 21. február 2019, meniny má Eleonóra

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Úmysly sv. omší na XV. týľde? v Cezro?nom období (12. 7. 2009 - 19. 7. 2009)

 

XV. nede?a v Cezro?nom období

7:30           za Boľiu pomoc pre Juraja s rodinou

8:30  +       Mária                    / ma?.­ /

9:45  +       František

11:00          za farníkov 

18:00 +       Filoména Idlbeková

                             

Pondelok: sv. Henricha, ?ubovo?ná spomienka

18:00 +       Margita a otec                                    

                                         

Utorok: sv. Kamila de Lellis, k?aza, ?ubovo?ná spomienka  

18:00 +       rodi?ia Ján, Katarína a rodi?ia z oboch strán

        

Streda: sv. Bonaventúru, biskupa a u?ite?a Cirkvi, spomienka

18:00         súhrnný úmysel

 

Štvrtok: Panny Márie Karmelskej, ?ubovo?ná spomienka

18:00 +       Jozef, Antonín a Jana

 

Piatok: sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

18:00         na úmysel

                                                      

Sobota: Panny Márie v sobotu, ?ubovo?ná spomienka

7:00           za dobrodincov farnosti

18:00+       Júlia, syn Peter a teta Júlia

                                                                 

Nede?a:     XVI. nede?a v Cezro?nom období

7:30     +    rodi?ia Barbora, Karol, brat Karol, Magdaléna, Rozália,

                   František, Ján a ostatní ?lenovia rodiny     

8:30  +       Tivadar és Mária sz?l?kért       / ma?.­ /

9:45  +       Anna, Agneša a Veronika

11:00         za farníkov 

18:00 +      rodi?ia, sestra Valéria, Matilda a všetci ?lenovia rodiny

 

 

 

naspäť