Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 21. február 2019, meniny má Eleonóra

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Úmysly sv. omší na XIII. týžde? v Cezro?nom období (28. 6. 2009 - 5. 7. 2009)

 

Nede?a:         XIII. nede?a v Cezro?nom období

7:30   +       syn Peter a manžel Tibor   

8:30   +       Katalin, Férencz, Mária – Mágdolna és Ferencz    / ma?.­ /

9:45   +       Štefan, Apolónia a ich rodi?ia

11:00           za farníkov

 

Nede?a ve?er: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnos

18:00  +       rodi?ia Anna a Ferdinand a manžel Ján  

                            

Pondelok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnos

6:30            po?akovanie s prosbou o požehnanie pre Františka a Silviu

1:000           za zdravie a Božiu pomoc pre synov Pavla a Patrika

16:00           za farníkov

17:00  +       Miháy  / ma?.­ /

18:00  +       Viktor, Mária, Michal a Alžbeta                                     

 

Utorok: Prvých svätých mu?eníkov Cirkvi v Ríme, ?ubovo?ná spomienka 

6:30             po?akovanie za Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre rodinu

18:00           za Božiu pomoc v štúdiu

                                                                                         

Streda: 13. týžde? v Cezro?nom období, féria 

18:00  +       k?az Metod, Ján Janovský a rodi?ia

                                                                                                                           

Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok    

18:00  +       Alojz, Jozef, Anna, Emil, Marta, Michal a rodi?ia z oboch strán

                                                                     

Piatok: sv. Tomáša, apoštola, sviatok  

18:00  +       Anton, Amália, Anna a Karol

                                                                           

Sobota: sv. Alžbety Portugalskej, ?ubovo?ná spomienka

                       Panny Márie v sobotu, ?ubovo?ná spomienka

7:00             za ?lenov bratstva svätého ruženca

                                                      

Sobota ve?er: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnos

18:00  +       Sv?tlana, Blanka, rodi?ia a starí rodi?ia z oboch strán

                                                                 

Nede?a:         sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnos

7:30   +       Florián, Veronika, Mária, Štefan a Mária            

8:30   +       Károly és szül?k               / ma?.­ /

9:45            po?akovanie za 40. rokov manželstva Jozefa a Márie   

11:00           za farníkov
18:00             za zdravie pre Luciu

 

 

naspä