Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 21. február 2019, meniny má Eleonóra

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Úmysly sv. omší na XII. týžde? v Cezro?nom období (21. 6. 2009 - 28. 6. 2009)

 

Nede?a:         XII. nede?a v Cezro?nom období

7:30            na úmysel    

8:30   +       József, Imre, Anna és starí rodi?ia    / ma?.­ /

9:45   +       otec Štefan

11:00           za farníkov   

18:00  +       Emília Petrášová a Alžbeta Komáriková

                            

Pondelok: sv. Pavlína z Noly, biskupa, ?ubovo?ná spomienka

sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša Mórusa, mu?eníkov, ?ubovo?ná spomienka

6:30            za zdravie a Božie požehnanie pre Rolanda

18:00  +       rodi?ia Veronika, Ján, Blažena a Ján                                       

 

Utorok: 12. týžde? v Cezro?nom období, féria 

6:30   +       manžel ?ubomír Toman

 

Utorok ve?er: Narodenie sv. Jána Krstite?a, slávnos

18:00  +       Anna 

                                                                                         

Streda: Narodenie sv. Jána Krstite?a, slávnos 

6:30            za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a jej rodinu  

18:00           súhrnný úmysel

                                                                                                                           

Štvrtok: 12. týžde? v Cezro?nom období, féria    

6:30   +       Rudolf Spišák

18:00  +       manžel Ján

                                                                     

Piatok: 12. týžde? v Cezro?nom období, féria  

6:30   +       rodi?ia Rudolf, ?udmila, Mária a Stanislav

18:00  +       rodi?ia Tomáš, Gertrúda, Anton a Gabriela

                                                                           

Sobota: sv. Ladislava, ?ubovo?ná spomienka

              sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa, ?ubovo?ná spomienka

7:00   +       Ján    

18:00  +       ?uboš

                                                                                           

Nede?a:         XIII. nede?a v Cezro?nom období

7:30   +       syn Peter a manžel Tibor   

8:30   +       Katalin, Férencz, Mária – Mágdolna és Ferencz     / ma?.­ /

9:45   +       Štefan, Apolónia a ich rodi?ia

11:00           za farníkov

 

Nede?a ve?er: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnos

18:00  +       rodi?ia Anna a Ferdinand a manžel Ján

 

 

 

naspä