Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 21. február 2019, meniny má Eleonóra

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Úmysly sv. omší na XI. týžde? v Cezro?nom období  (14. 6. 2009 - 21. 6. 2009)

                                                   

Nede?a:          XI. nede?a v Cezro?nom období

7:30                 na úmysel       

8:30     +          Márgit        / ma?.­ /

9:45     +          Róbert Kucharský a rodi?ia Mária a Michal

11:00               za farníkov     

18:00   +          Ervín a rodina

                            

Pondelok: 11. týžde? v Cezro?nom období, féria

6:30                 za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

18:00   +          František                                       

 

Utorok: 11. týžde? v Cezro?nom období, féria 

6:30                 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefínu

18:00   +          Anna a Peter

                                                                                         

Streda: 11. týžde? v Cezro?nom období, féria 

6:30                 za živých a m?tvych ?lenov rodiny   

18:00               súhrnný úmysel

                                                                                                                           

Štvrtok: 11. týžde? v Cezro?nom období, féria    

6:30                 za uzdravenie a Božie požehnanie pre Peterisa

18:00   +          rodi?ia Jozef a Katarína a starí rodi?ia z oboch strán

                                                                                 

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnos  

6:30                 výro?ie k?azskej vysviacky Maroša Dragú?a

18:00   +          Peter

                                                                           

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

7:00                 za dobrodincov farnosti        

18:00   +          Imrich

                                                                                           

Nede?a:          XII. nede?a v Cezro?nom období

7:30                 na úmysel       

8:30     +          József, Imre, Anna és starí rodi?ia    / ma?.­ /

9:45     +          otec Štefan

11:00               za farníkov     

18:00   +          Emília Petrášová a Alžbeta Komáriková

 

 

naspä