Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 21. február 2019, meniny má Eleonóra

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Úmysly sv. omší na IX. týžde? v Cezro?nom období (31. 5. 2009 - 7. 6. 2009)

                                                   

Nede?a:         Nede?a zoslania Ducha Svätého – Svätodušná nede?a ( Turice ) , slávnos

7:30            za zdravie a Božiu pomoc a po?akovanie

8:30   +       Bazsó Károly és Karolína                        / ma?.­ /

9:45   +       Karol, Anna, Jozef, Jozefína, Mikuláš, Helena, Michal a Matilda

11:00           za farníkov   

18:00  +       Jozef, Anežka, Mária, Ondrej, Magdaléna, Tereza, Jozef, Mária,

                   Anton a Martin

                            

Pondelok: sv. Justína, mu?eníka, spomienka

                 Svätodušný pondelok, tradi?né slávenie

6:30   +       rodi?ia

18:00           za zdravie a Božiu pomoc v rodine                                         

 

Utorok: sv. Marcelína a Petra, mu?eníkov, ?ubovo?ná spomienka 

6:30   +       manželka Jozefína a jej rodi?ia

18:00  +       Ján, Katarína, Ján a Ernestína

                                                                                         

Streda: sv. Karola Lwangu a spolo?níkov, mu?eníkov, spomienka

6:30   +       rodi?ia Vincent a Katarína

18:00           súhrnný úmysel

                                                                                                                           

Štvrtok: 9. týžde? v Cezro?nom období, féria    

6:30   +       Alica

18:00  +       rodi?ia Michal a Elena

                                                                     

Piatok: sv. Bonifáca, biskupa a mu?eníka, spomienka  

6:30   +       rodi?ia Anna a Andrej;  za pokoj v rodine

18:00  +       matka a babka Magdalény

                                                                           

Sobota: sv. Norberta, biskupa, ?ubovo?ná spomienka

             Panny Márie v sobotu, ?ubovo?ná spomienka

7:00             za ?lenov bratstva svätého ruženca        

18:00  +       rodi?ia a starí rodi?ia z oboch strán

                                                                                           

Nede?a:         X. nede?a v Cezro?nom období – Najsvätejšej Trojice, slávnos

7:30   +       rodi?ia

8:30   +       Antal és szülei és Kovács család elhunyt tagjai    / ma?.­ /

9:45   +       Anton

11:00           za farníkov   

18:00  +       rodi?ia Terézia a Anton

 

 

 

 

naspä