Spovedanie

Spovedanie: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 17:00 do 17:45.