Kategórie
Farské oznamy Život farnosti

Príhovor pána farára Mareka Krošláka

Drahí bratia a sestry,

už druhú nedeľu som bol v našom farskom kostole vo Vrakuni sám. Zdá sa, že opatrenia zavedené z dôvodu šírenia choroby budú trvať dlhšie ako sme predpokladali. Dovoľte preto, aby som sa Vám aspoň týmto spôsobom prihovoril.

V týchto dňoch si veľmi dobre uvedomuje vlastnú krehkosť a slabosť pred mnohými skutočnosťami. Som presvedčený, že na začiatku pôstneho obdobia asi nikto z nás nepredpokladal, že situácia sa rozvinie do skutočnosti, v ktorej sa v týchto dňoch nachádzame. Dokonca je logické, že každý z nás mal predstavu o prežívaní pôstneho obdobia, ktorá sa pretavila aj do rôznych predsavzatí. A zrazu je všetko dosť iné. Mnohé otázky a málo odpovedí. Prirodzené obavy, zmena štýlu života. Mohol by som pokračovať, ale každý viete doplniť aj vlastné skúsenosti. V každom prípade, tieto nové a nečakané skúsenosti dali podnet aj k rôznym aktivitám zo strany mnohých kňazov a veriacich predovšetkým na sociálnych sieťach. Zvýšil sa aj počet svätých omší v TV Lux, alebo rádiu Lumen. Aj rádio Mária (má vysielanie cez internet) rýchlo zareagovalo na túto novú situáciu.

Priznám sa, že aj ja osobne vnímať túto skutočnosť s veľkou dávkou obáv. Na jednej strane byť zodpovedný voči všetkým rešpektujúc všetky opatrenia v platnosti a na strane druhej byť Vašim farárom aj v tejto situácii. Dovoľte, aby som sa s Vami podelilo o jednu moju osobnú duchovnú skúsenosť, v perspektíve ktorej chcem prežívať tieto a ak Pán Boh dá aj nasledovné dni.

Počas liturgie pôstneho obdobia sa nám ponúkajú časti Svätého Písma, ktoré boli vyberané spôsobom, aby inšpirovali naše pôstne pokánie. Pondelok po tretej pôstnej nedeli čítame úryvok z Druhej knihy Kráľov (5, 1-15). Veliteľ sýrskeho vojska Náman je chorý na malomocenstvo a je poslaný k Elizeovi, prorokovi, ktorý mu povie, aby sa vykúpal v rieke Jordán a bude uzdravený. Tento úryvok je celý nesmierne podnetný, ale chcem poukázať len na niekoľko dôležitých skutočností. Predovšetkým je vhodné vziať do úvahy reakciu Námana, ktorý hovorí: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“. Náman mal svoju predstavu ako sa uzdravenie uskutoční.

Milí moji farníci, predpokladám, že každý z nás mal predstavu ako prežije tento pôst, ako sa pripraví na slávenie Veľkej noci… Ale je to inak. Chcem Vás všetkých povzbudiť a teda aj seba, že ak sa tie naše predstavy zmenili, tak je to možno podnet k zamysleniu. Chápem, byť v týchto časoch bez sviatostí je veľmi náročné, ale Božie pôsobenie nie je obmedzené len na sviatosti. Je evidentné, že s Bohom si môžeme vytvárať hlboký a vrúcny vzťah aj keď sme niektorými vecami veľmi limitovaní. Je zaujímavé, že Náman nakoniec poslúchol povzbudený slovami svojich sluhov: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý“. Námanova predstava a Božia vôľa. Vidím v tom istú podobnosť: moja predstava a Božia vôľa. Svätý apoštol Pavol hovorí o Kristovi ako o poslušnom až na smrť na kríži. Naopak, ten ktorý odmietol poslušnosť bol diabol.

Situácia, v ktorej sa nachádzame je objektívne komplikovaná, náročná a plná neistoty. A paradoxne, práve v takýchto situáciách môže byť jednoduchšie vedieť v čom spočíva Božia vôľa. Svätá Matka Tereza z Kalkaty často opakovala, že Boh nežiada od nás veľké veci, ale často malé s veľkou láskou.

Chcem Vás, milí farníci vo Vrakuni, povzbudiť, aby sme boli spoločne veľmi zodpovední a trpezliví. Dnes zostať doma je veľkou úctou k hodnote ľudského života každého z nás. Každý deň sa za Vás všetkých modlím a počas každej svätej omše pridávam modlitbu za celú našu Vrakuňu. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí sú v týchto dňoch vystavení ohrozeniu vlastného života pre spoločné dobro – lekári, zdravotné sestry, všetci zdravotní pracovníci, hasiči, policajti, vojaci….

Nakoľko nie je možné sa stretnúť osobne, môžete ma kontaktovať na telefóne (02-45257053), alebo aj na mail: kroslakmarek@gmail.com

Kategórie
Farské oznamy

Informácia o zrušení bohoslužieb.

Aktualizácia:

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

S platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. 

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.

Kategórie
Farské oznamy

Pôst a Veľká noc 2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.2.2020

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou od 12:00 do večernej svätej omše. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať aby bola zabezpečená stála poklona. Vopred ďakujeme za Vašu obetavosť.

Zajtra, na spomienku sv. Blažeja bude po sv. omši svätoblažejské požehnanie.

   Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15:00 do 17:45. Pred sv. omšou bude pobožnosť na prvý piatok. Spovedať budeme pondelok, stredu a štvrtok od 17:00 a piatok od 15:00.

Kategórie
Základné info

Sväté omše – počas roka

Pondelok: 18:00

Utorok: 06:30, 19:00 (latinsky v kaplnke)

Streda: 18:00

Štvrtok: 18:00

Piatok: 18:00

Sobota: 7:00 a 18:00

Nedeľa: 7:30; 8:30 (maď.); 9:45; 11:00; 18:00

Kategórie
Život farnosti

Odkaz žije v srdci

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie
Bratislava – Vrakuňa

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si pripomenieme zakladateľa farnosti a jej prvého farára vdp. Augustína Dršku a predstavíme knihu „Odkaz žije v srdci“, ktorá vyšla k nedávnemu desiatemu výročiu jeho úmrtia.

V Nedeľu, 15. decembra 2019, o 11.00 h, v Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni.

Kategórie
Základné info

Úradné hodiny kancelárie farského úradu

Pondelok: od 18:30 do 19:30

Utorok: od 7:00 do 9:00

Počas Cirkevných a štátnych sviatkov nie sú úradné hodiny kancelárie.

Kontakt: Poľnohospodárska 3, 821 07 Bratislava

mail.: vrakuna@vrakuna.eu

tel.: 02/4525 7053

Kategórie
Život farnosti

Farnosť Bratislava-Vrakuňa

Aktuálne informácie o dianí vo farnosti a v kostole Mena Panny Márie v Bratislave-Vrakuni.

Vaše podnety poprosím na webmaster@vrakuna.eu