Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 20. október 2019, meniny má Vendelín

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
Bohoslužobný poriadok
Vysluhovanie sviatosti
zmierenia - spoveï
Nedeľné oznamy
Úmysly sv. omší
Pobožnosti
- Modlitba sv. ruženca
- Eucharistická adorácia
- Fatimská sobota
- Pobožnosť krížovej cesty
- Litánie
Pôst a pokánie
Lektori
Organisti
Miništranti
História kostola
Fotogaléria kostola
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

„Ateliéry Ing. Martin Kvasnica - interiér & design a Bogár Králik Urban - ateliér architektúry a designu vytvorili autorský kolektív - združenie, pre účely vypracovania projektu stavby na rekonštrukciu a dostavbu kostola vo Vrakuni. Po ukončení projektovej prípravy bolo vydané stavebné povolenie a prebehol výber dodávateľa stavby. V konkurze úspešne obstála stavebná firma Hydrostav - závod Vlčie hrdlo. Posviacku základného kameňa a staveniska vykonal 28. februára 1993 arcibiskup  Mons.Ján Sokol. Na posviacke boli prítomný aj pomocný biskup pre Bratislavu ThDr. Dominik Hrušovský, Mons. Ján Formánek - dekan Bratislavy a dekan - vrakuňský farár Vdp. Augustín Drška. Kostol rovnakého patrocínia - Mena Panny Márie - bol daný do užívania 1. januára 1994. Po úspešnom dokončení zjavne jednoduchého ale stavebne náročného diela 9. septembra 1995 arcibiskup Mons. Ján Sokol kostol posvätil. V tom istom roku bol kostol navrhnutý na cenu Dušana Jurkoviča za architektúru. V Bratislave je prvým kostolom postaveným po desaťročiach náboženského útlaku.
 
Farský kostol Mena Panny Márie s kaplnkou je navrhnutý ako kompozícia dvoch solitérov, ktoré sú previazané architektonicky aj funkčne. Pôvodný kostol je pôvodne určený plniť funkciu kaplnky. Vertikálny akcent veže tvorí signál a zachováva kontinuitu znakovosti. Novostavba je ku kaplnke priložená ako svojbytný objekt centrálneho pôdorysu so sústredeným liturgickým priestorom, integrovaným solitérom sakristie so spovednými miestnosťami a oblúkovou emporou prístupnou dvomi schodiskami. Zasklené priečelie je pôvodne určené na prepojenie interiéru s exteriérom, aby zhromaždenie mohlo pokračovať do voľného priestranstva pred kostolom.
 
História titulu kostola
Meno preblahoslavenej Panny Márie si Cirkev pripomína 12. septembra. Sviatok Mena Panny Márie zaviedli v 16. storočí v Španielsku. Pápež bl. Inocent XI. ho v roku 1683 ustanovil pre celú západnú Cirkev ako poďakovanie za víťazstvo nad Turkami pri Viedni.
Toto víťazstvo dobyli spojenecké kresťanské vojská pod menom Panny Márie. Veriaci celého Uhorska sa na podnet arcibiskupa a prímasa Juraja Szelepchényiho (Slepčianskeho-Pohronca) utiekali v modlitbách o pomoc k Panne Márii. Arcibiskup pred rozhodujúcou bitkou rozdal vojakom medailóny s obrazom Panny Márie. Stuhy s jej menom dal pripnúť na bojové zástavy. S menom Panny Márie sa vojaci vrhali do najprudších bojov. Poľské a litovské vojská Jána III. Sobielskeho sa na rozhodujúci boj pripravili práve pri Bratislave.
Spojenecké európske vojská dosiahli rozhodujúce víťazstvo 12. septembra 1683 a prinútili Turkov na ústup.
 
Dobrotivý Bože, tvoj Syn si vyvolil za matku
preblahoslavenú Pannu Máriu,
a keď dokonával na oltári kríža,
vyhlásil aj nás za jej synov a dcéry;
láskavo dopraj,
aby sme u nej našli posilu my všetci,
čo vzývame jej slávne meno
a s dôverou sa utiekame pod jej ochranu.
(Liturgia,1/91, form.21)

hore


hore