Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 20. október 2019, meniny má Vendelín

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
Bohoslužobný poriadok
Vysluhovanie sviatosti
zmierenia - spoveï
Nedeľné oznamy
Úmysly sv. omší
Pobožnosti
- Modlitba sv. ruženca
- Eucharistická adorácia
- Fatimská sobota
- Pobožnosť krížovej cesty
- Litánie
Pôst a pokánie
Lektori
Organisti
Miništranti
História kostola
Fotogaléria kostola
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

„Hlavné zásady pre liturgické slávenie Božieho slova“ v kapitole SLUŽBY V LITURGII SLOVA  hovoria: že úlohu čítať biblické čítania pri slávení omše majú lektori a diakoni.

Zásada č. 50:
„Treba mať v úcte službu lektora ustanoveného liturgickým obradom. Ak sú prítomní ustanovení lektori, majú konať svoju vlastnú úlohu aspoň v nedele a sviatky, najmä pri hlavnej omši.“

Zásada č. 55:
Aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň, treba aby tí, čo sú poverení čítať Sväté písmo, boli naozaj schopní a starostlivo pripravení...
Táto príprava má byť predovšetkým duchovná, je však potrebná aj príprava technická.

Duchovná príprava predpokladá dvojakú výchovu: biblickú a liturgickú.
Biblická výchova sa má usilovať o to, aby lektori mohli pochopiť čítania v ich kontexte a svetlom viery porozumieť jadro zjavenej zvesti.

Liturgická výchova má lektorom poskytnúť určitú schopnosť chápať zmysel a štruktúru liturgie slova a vzájomný vzťah medzi liturgiou slova a liturgiou Eucharistie.

Technická príprava má čoraz lepšie uspôsobovať lektorov na umenie čítať pred ľudom či už priamo alebo pomocou moderných prístrojov na zosilnenie hlasu.

V našej farnosti máme snahu rozšíriť a stabilizovať LEKTORSKÚ SKUPINU. 

Viacerí naši veriaci radi čítajú Božie slovo pri sv. omši, ale neuvedomujú si, že to nemá byť len obyčajné čítanie.

PREČO neprichádzate medzi nás?

Biblická a liturgická príprava je vždy spojená s nastupujúcim mesiacom, s Liturgiou slova a Liturgiou Eucharistie.

Pri nácviku si zdokonaľujeme najmä:
- pochopenie náročného textu a jeho liturgický význam
- čítanie textu primeranými výrazovými prístupmi
- nácvik zrozumiteľnosti čítania
- nácvik správnej výslovnosti atď.

Chceme osloviť všetkých, ale najmä mladých, ktorí majú záujem o pravidelnú lektorskú službu pri sv. omšiach, aby oznámili svoju adresu na Farskom úrade alebo u p. kostolníka.

hore


V súčasnosti pôsobia v našej farnosti títo organisti:
Ing. Ján Kusenda PhD.
Ing. Arch. Erika Szaboóvá
Monika Nagyová

Pre organistov do pozornosti: www.organisti.sk; www.spevnik.sk

Kontakt na organistov:  organisti@vrakuna.eu

hore


Na stiahnutie—Príručka pre miništrantov (PDF)

hore