Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 20. október 2019, meniny má Vendelín

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
Bohoslužobný poriadok
Vysluhovanie sviatosti
zmierenia - spoveï
Nedeľné oznamy
Úmysly sv. omší
Pobožnosti
- Modlitba sv. ruženca
- Eucharistická adorácia
- Fatimská sobota
- Pobožnosť krížovej cesty
- Litánie
Pôst a pokánie
Lektori
Organisti
Miništranti
História kostola
Fotogaléria kostola
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

Dni pokánia

Kán. 1249 /Kódexu kánonického práva (ďalej KKP)/ - Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250 /KKP/ - Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.
Kán. 1251 /KKP/ - Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252 /KKP/ - Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (=osoba, ktorá dovŕšila 18 rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.Pôstna disciplína

Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo
    bolestný ruženec
3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom
   pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou alebo hmotná
   pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo
   fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.


(Spracované podľa Direktória 2008, SSV)


 

hore