Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 20. jún 2019, meniny má Valéria

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Farské oznamy (23. 5. 2010)

Kurz lektorov
Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s RKCMBF UK Bratislava organizujú Kurz lektorov II. v Bratislave. Všetkých aktívnych lektorov i tých, ktorí by radi slúžili ?ítaním Božieho slova pri liturgii v Bratislavskej arcidiecéze pozývame na Kurz lektorov II., ktorý sa uskuto?ní v sobotu 19. júna 2010 od 8:00-17:00 hod. v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (RKCMBF UK) v Bratislave na Kapitulskej ulici.

Zbierka na katolícke masmédiá
Do zbierky na katolícke masmédiá sme z našej farnosti prispeli sumou 597,- EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odpla.

Božie telo – procesia
Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi /3.6./ po ve?ernej sv. omši /18:00/ sa bude kona procesia k úcte Najsv. Kristovho tela a krvi. Kto by chcel pomôc s prípravou oltárov na procesiu a organizáciou, môže prís na budúcu nede?u /30.5./ o 15:00 na faru, kde bude organiza?né stretnutie oh?adom prípravy procesie.

Pre birmovancov
V sobotu 29.5. pozývame všetkých birmovancov, miništrantov, zbor, deti na opeka?ku. Stretneme sa o 8:30 hod. pred kostolom. Potrebné sú 2 hodinové lístky. Vítaní sú všetci, ktorí chcú s nami preži pekný de? v prírode. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske pred kostolom.

 

 

naspä