Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 20. jún 2019, meniny má Valéria

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Farské oznamy (25. 4. 2010)

Májová poboľnosť
V nasledujúcom mesiaci bude bývať májová poboľnosť pred ve?ernou sv. omšou o 17:15 h.

Prvá sobota a nede?a
V sobotu po rannej sv. omši sa budeme modliť fatimský ruľenec. V nede?u bude vyloľená sviatosť oltárna k poklone od 12:00 do 17:45 h.

Zbierka na seminár
Dnes sa koná zbierka na k?azský seminár.

Upratovanie kostola
Prosíme ochotné ľeny a muľov aj mládeľ, ktorí by chceli pomáhať pri piatkovom ve?ernom upratovaní kostola, aby sa prihlásili u pána kostolníka v sakristii.

2% pre SPES
Aj v tomto roku je moľné venovať 2% zo svojich daní pre ob?ianske zdruľenie SPES, ktoré podporuje aktivity v našej farnosti. V tomto roku budú získané prostriedky pouľité predovšetkým na podporu zriadenia cirkevnej materskej školy vo Vrakuni. Potrebné tla?ivá sú na našej internetovej stránke www.vrakuna.eu a aj na stolíku v spojovacej chodbe. Za vašu podporu vám vopred ?akujeme.

Pre deti
Prihlášky do letného tábora na Duchonke je potrebné odovzdať najneskôr do 16. 5. 2010.

 

 

naspäť