Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 20. október 2019, meniny má Vendelín

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

Farské oznamy 11.11.2018

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

V projekte Fóra života „sviečka za nenarodené deti“ sa v našej farnosti vyzbieralo 697,-Euro. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať dobrovoľníkom, ktorí sviečky predávali a všetkým, ktorí na tento projekt prispeli.

Budúci rok budeme mať 10. výročie úmrtia vdp. Augustína Dršku. Z tejto príležitosti plánujeme vydať publikáciu, ktorej cieľom je pripomenutie si tejto osobnosti, ktorá je zakladateľom novodobej histórie našej farnosti a zároveň aj staviteľom nášho farského kostola. Z tohto dôvodu pracovná skupina, ktorá sa podieľa na vydaní tejto publikácie chce uskutočniť dve stretnutia, ktorých obsahom bude diskusia o vdp. Drškovi. Stretnutia budú dve: stredu 14. a nedeľu 18. novembra po skončení večernej sv. omše v našej kaplnke. Prosíme všetkých, ktorí by sa chceli aj týmto spôsobom podieľať na tomto diele, aby sa týchto stretnutí zúčastnili.

Sobotu, 1. decembra, organizuje naša farnosť spolu s Občianskym združením Spes výlet do Trnavy. Odchod bude po rannej sv. omši. Naplánovaná je prehliadka Katedrálneho kostola a chrámu sv. Mikuláša, kde je milostivý obraz Panny Márie. Návrat je v skorých večerných hodinách. Cena na osobu je 5,-Euro. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii po sv. omšiach, najneskôr však do nedele 25. novembra.

 

 

naspäť