Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeľa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 22. augusta 2009

Materské centrum Rybka / Bodvianska ul. ?. 4 /
V materskom centre Rybka sa 3. 9. 2009 otvára „mini školi?ka náboženstva“ pre deti od 3 rokov. Vždy vo štvrtok od 16:00 – 16:30 h. pod vedením pani katechétky Mgr. Henriety Rosivalovej.

Kurzy prípravy na manželstvo
Rada pre rodinu KBS pripravila v našej arcidiecéze 3 špecializované kurzy prípravy na manželstvo pripravené pod?a dokumentu Pápežskej rady pre rodinu, ktoré sa uskuto?nia nasledovne:
v Bratislave: 8. 10. – 3. 12. 2009
v Šaštíne: 28. 11. – 12. 12. 2009
v Modre – Harmónii: 26. – 28. 2. 2009

Tieto kurzy nahrádzajú predmanželské katechézy vo farnostiach. Bližšie informácie na výveske a na www.domanzelstva.sk

Úplné odpustky v Roku k?azov
Apoštolská penitenciária vydala 25.4.2009 dekrét o možnosti získania odpustkov v Roku k?azov. V Bratislavskej arcidiecéze je stanovený prvý piatok v mesiaci za de?, kedy možno získa úplné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok, ktorými sú: sv. spove?, ú?as na sv. omši, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, akýko?vek dobrý skutok urobený v ten de?, vyhýbanie sa príležitosti k akémuko?vek hriechu.

Omšové úmysly
Úmysly sv. omší na obdobie od 1. 9. 2009 zapisujeme vždy v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Od 2. 9. 2009 budú aj ranné sv. omše pondelok - piatok o 6:30 h.

Prirodzené plánovanie rodi?ovstva
26. augusta 2009 o 19:00 hod. sa v pastora?nej miestnosti v kostole uskuto?ní katechéza na tému „Prirodzené plánovanie rodi?ovstva“. Katechéza je ur?ená hlavne pre snúbencov, ale môžu sa jej zú?astni aj iní záujemcovia.

 

 

 

naspä