Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 16. augusta 2009

Úplné odpustky v Roku k?azov
Apoštolská penitenciária vydala 25.4.2009 dekrét o moľnosti získania odpustkov v Roku k?azov. V Bratislavskej arcidiecéze je stanovený prvý piatok v mesiaci za de?, kedy moľno získať úplné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok, ktorými sú: sv. spove?, ú?asť na sv. omši, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, akýko?vek dobrý skutok urobený v ten de?, vyhýbanie sa príleľitosti k akémuko?vek hriechu.

Omšové úmysly
Úmysly sv. omší na obdobie od 1. 9. 2009 budeme zapisovať vľdy v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Od 2. 9. 2009 budú aj ranné sv. omše pondelok - piatok o 6:30 h.

Návšteva pápeľa
Kto by sa chcel zú?astniť sv. omše s pápeľom Benediktom XVI., ktorú bude sláviť 27. septembra v Brne, môľe sa zatia? nezáväzne zapísať v sakristii.

Prirodzené plánovanie rodi?ovstva
26. augusta 2009 o 19:00 hod. sa v pastora?nej miestnosti v kostole uskuto?ní katechéza na tému „Prirodzené plánovanie rodi?ovstva“. Katechéza je ur?ená hlavne pre snúbencov, ale môľu sa jej zú?astniť aj iní záujemcovia.

Výro?ná púť v Marianke
V d?och 5. a 6. septembra 2009 sa bude v Marianke konať výro?ná púť. Slávnostnú sv. omšu v nede?u, 6. septembra o 10:00 h., bude celebrovať J. Em. Jozef kardinál Tomko. Podrobný program púte nájdete na www.marianka.sk.

 

 

 

naspäť