Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 9. augusta 2009

Omšové úmysly
Úmysly sv. omší na obdobie od 1. 9. 2009 budeme zapisovať vľdy v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Od 1. 9. 2009 budú aj ranné sv. omše pondelok - piatok o 6:30 h.

Stretnutie katechétov
V pondelok,10. 8. 2009, po ve?ernej sv. omši sa na farskom úrade uskuto?ní stretnutie katechétov/tiek , ktorí vyu?ujú náboľenskú výchovu na školách v našej farnosti.

Prikázaný sviatok
V sobotu, 15. augusta, bude prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše budú ako v nede?u.

Návšteva pápeľa
Kto by sa chcel zú?astniť sv. omše s pápeľom Benediktom XVI., ktorú bude sláviť 27. septembra v Brne, môľe sa zatia? nezáväzne zapísať v sakristii.

Prirodzené plánovanie rodi?ovstva
26. augusta 2009 o 19:00 hod. sa v pastora?nej miestnosti v kostole uskuto?ní katechéza na tému „Prirodzené plánovanie rodi?ovstva“. Katechéza je ur?ená hlavne pre snúbencov, ale môľu sa jej zú?astniť aj iní záujemcovia.

Výro?ná púť v Marianke
V d?och 5. a 6. septembra 2009 sa bude v Marianke konať výro?ná púť. Slávnostnú sv. omšu v nede?u, 6. septembra o 10:00 h., bude celebrovať J. Em. Jozef kardinál Tomko. Podrobný program púte nájdete na
www.marianka.sk.

 

Po?te s nami na farský letný výlet

Kedy? Od 23.8. - 29.8.2009 (7 dní)

Miesto : Ústie nad Priehradou         

(okolie Oravskej priehrady)

?aká na nás:

Veselá nálada

Dobrí ?udia

Turistika – Rohá?e, Babia Hora...

Kúpanie – Oravice

Výlet do Krakowa

Oravská priehrada – Slanický ostrov umenia

Opeka?ka a iné ... 

Cena pre dospelého: 94€

Cena pre dieťa do 12 rokov: 73€

 

V cene je zahrnutá autobusová doprava, ubytovanie, strava - polpenzia t.j.: ra?ajky + ve?era.

Po?et miest je limitovaný. Za ú?astníka je povaľovaný kaľdý aľ po úhrade zálohy 30 EUR. Výlet nie je moľné stornovať, ale je nutné nájsť za seba náhradu.  Bliľšie informácie na tel: 0903- 410 664 alebo na farskom úrade.

 

 

 

naspäť