Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 2. augusta 2009

Prirodzené plánovanie rodi?ovstva
26. augusta 2009 o 19:00 hod. sa v pastora?nej miestnosti v kostole uskuto?ní katechéza na tému „Prirodzené plánovanie rodi?ovstva“. Katechéza je ur?ená hlavne pre snúbencov, ale môľu sa jej zú?astniť aj iní záujemcovia.

Petícia
V týchto d?och sa koná peti?ná akcia za zachovanie a rozšírenie zdravotnej starostlivosti v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Petíciu môľe podpísať osoba staršia ako 18 rokov. Kto sa chce pripojiť, môľe tak urobiť v chodbe medzi sakristiou a kaplnkou. Treba uviesť pali?kovým písmom tieto údaje:
-priezvisko a krstné meno
-trvalé bydlisko:  ulica a ?íslo domu, mesto  / nepouľívajte tvary ako napr. BA, Blava, ale Bratislava/
-podpis

Výro?ná púť v Marianke
V d?och 5. a 6. septembra 2009 sa bude v Marianke konať výro?ná púť. Slávnostnú sv. omšu v nede?u, 6. septembra o 10:00 h., bude celebrovať J. Em. Jozef kardinál Tomko. Podrobný program púte nájdete na www.marianka.sk.

 

Po?te s nami na farský letný výlet

Kedy? Od 23.8. - 29.8.2009 (7 dní)

Miesto : Ústie nad Priehradou          

(okolie Oravskej priehrady)

?aká na nás:

Veselá nálada

Dobrí ?udia

Turistika – Rohá?e, Babia Hora...

Kúpanie – Oravice

Výlet do Krakowa

Oravská priehrada – Slanický ostrov umenia

Opeka?ka a iné ... 

Cena pre dospelého: 94€

Cena pre dieťa do 12 rokov: 73€

V cene je zahrnutá autobusová doprava, ubytovanie, strava - polpenzia t.j.: ra?ajky + ve?era.

Po?et miest je limitovaný. Za ú?astníka je povaľovaný kaľdý aľ po úhrade zálohy 30 EUR. Výlet nie je moľné stornovať, ale je nutné nájsť za seba náhradu.  Bliľšie informácie na tel: 0903- 410 664 alebo na farskom úrade.

 

 

 

naspäť