Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 26. júla 2009

Blahoslavená panna a mu?enica Zdenka
Milosrdné sestry Sv. kríľa všetkých pozývajú na slávnostnú sv. omšu z príleľitosti liturgickej spomienky bl. panny a mu?enice Zdenky. Sv. omša bude vo štvrtok 30. Júla 2009 o 16:00 hod. v Kostole sv. Kríľa v Podunajských Biskupiciach a celebrovať ju bude J. E. ThLic. Mons. Róbert Bezák, CSsR – trnavský arcibiskup.

Prirodzené plánovanie rodi?ovstva
26. augusta 2009 o 19:00 hod. sa v pastora?nej miestnosti v kostole uskuto?ní katechéza na tému „Prirodzené plánovanie rodi?ovstva“. Katechéza je ur?ená hlavne pre snúbencov, ale môľu sa jej zú?astniť aj iní záujemcovia.
 

Petícia
V týchto d?och sa koná peti?ná akcia za zachovanie a rozšírenie zdravotnej starostlivosti v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Petíciu môľe podpísať osoba staršia ako 18 rokov. Kto sa chce pripojiť, môľe tak urobiť v chodbe medzi sakristiou a kaplnkou. Treba uviesť pali?kovým písmom tieto údaje:
-priezvisko a krstné meno
-trvalé bydlisko:  ulica a ?íslo domu, mesto  / nepouľívajte tvary ako napr. BA, Blava, ale Bratislava/
-podpis

 

 

naspäť