Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeľa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 12. Júla 2009

Ružencové bratstvo

Vzh?adom na to, že pani Mária Pappová, dlhoro?ná horlite?ka ruží zosnula v Pánovi, prosíme ?lenov bratstva živého ruženca, aby sa v záujme nerušeného pokra?ovania ?innosti živého ruženca prihlásili v sakristii kostola u pána kostolníka, kde nahlásia na seba kontakt zastupujúcej horlite?ke.

Zastupujúci horlite? živého ruženca zárove? prosí záujemcov o ?lenstvo v ružencovom bratstve, že si môžu v sakristii prevzia prihlášku, vyplni ju a odovzda pánovi kostolníkovi.

 

 

 

naspä