Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeľa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 21. júna 2009

 

1. Zakon?enie školského roku

Z príležitosti zakon?enia šk. roku 2008/2009 zaspievame na budúcu nede?u  28. júna slávnostné "Te Deum". Chceme tak spolu so žiakmi, študentmi a pedagógmi po?akova Pánu Bohu za preukázanú pomoc po?as celého uplynulého školského roku.

 

2. Každodenná pobožnos k Božskému Srdcu

Mesiac jún je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Spiritualitu tohoto mesiaca si sprítomníme každodennou modlitbou litánií k Božskému Srdcu. Zaradili sme ich vždy pred ve?ernou sv. omšou o 17,45 hod. Pozývame ?ím viacerých, zvl᚝ mladých ?udí a tešíme sa na spolo?enstvo.

 

3. Personálne zmeny

Na základe menovacieho dekrétu Arcibiskupského úradu v našej farnosti bude od 1. júla 2009 pôsobi ako farár Mgr. Miroslav Michalka a kaplán Mgr. Gabriel Klenko, novok?az. Odchádzajúcemu p. kaplánovi Mgr. ?uboslavovi Farkašovi ?akujeme za k?azskú pastora?nú službu vo farnosti a na novom pôsobisku v Bratislave-Ra?i ako kaplánovi mu želáme hojnos Božieho požehnania a pastora?ných úspechov.

 

4. Zmena bohoslužobného poriadku

Pripomíname Vám, že v mesiacoch júl a august, ktoré sú ?asom dovoleniek sv. omše vo všedný de? pondelok až piatok ráno o 6,30 hod. nebudú!!!

 

5. Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Rímskokatolícky farský úrad v meste Leon v Mexiku oznamuje, že naša farní?ka Jana Šramková, dcérou Pavla a Žofie r. Walczyszyn, narodenej 29. januára 1985 v Bratislave, bude uzatvára sviatostné manželstvo v Leone v Mexiku s Erickom Danielom Montalvo Salgado, syn Jose Guadalupe Montalvo Guerrero a Maria Luisa r. Martinez , narodený 25. júla 1985 v . Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. 

 

6. Medžugorie

Tí, ktorí ste sa prihlásili do Medžugoria, budú ma informa?né stretnutie 5. júla 2009 o 16,00 hod v pastora?nej miestnosti pod kostolom. Prinies si 166,60 EUR /154 EUR poplatok, 12,60 poistné/.

 

 

 

naspä