Púť po drevených kostolíkoch na vých. Slovensku 18. - 20. 4. 2009


21. 04. 2009 3

 3 z 6