Farské múzeum

V priestoroch pod kostolom sme zriadili malé farské múzeum – stálu expozíciu s názvom Vrakuňa v čase. Na výveske pred kostolom a na našej internetovej stránke vrakuna.eu sú všetky informácie ohľadom možnosti prehliadky. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii toho projektu.