Kategórie
Život farnosti

Chvály

Každý pondelok po sv. omši v kaplnke do 19:30

Chválte Pána, lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.

Kategórie
Život farnosti

Odkaz žije v srdci

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie
Bratislava – Vrakuňa

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si pripomenieme zakladateľa farnosti a jej prvého farára vdp. Augustína Dršku a predstavíme knihu „Odkaz žije v srdci“, ktorá vyšla k nedávnemu desiatemu výročiu jeho úmrtia.

V Nedeľu, 15. decembra 2019, o 11.00 h, v Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni.

Kategórie
Život farnosti

Pripravujeme novú stránku!

Aktuálne informácie o dianí vo farnosti a v kostole Mena Panny Márie v Bratislave-Vrakuni už čoskoro.

Vaše podnety poprosím na webmaster@vrakuna.eu