Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.7.2021

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.7.2021

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.7.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, slávnosť

Utorok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Počas letných prázdnin budú sv. omše pondelok, streda a piatok večer o 18:00; utorok a štvrtok ráno o 6:30. Víkend zostáva nezmenený.

Kategórie
Farské oznamy

Počas letných prázdnin 2021

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.6.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Streda: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Piatok: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Sobota: sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Dnes sa koná celosvetová zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Pondelok, na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00. Pondelok večer je vigília a preto sv. omša o 18:00 je s platnosťou na slávnosť. Pondelok o 19:00 bude sv. omša aj v kaplnke sv. Petra a Pavla na Hradskej ulici.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) bude pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00. Rozpis spovedania na celý týždeň je na výveske pred kostolom

Počas letných prázdnin budú sv. omše počas týždňa pondelok, streda a piatok o 18:00; utorok a štvrtok o 6:30. Víkend zostáva nezmenený.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.6.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Utorok: sv. Jána Fišera a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Konferencia biskupov Slovenska s platnosťou od 30. júna 2021 zrušila dišpenz od účasti na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky.

Múzeum pod kostolom je opäť k dispozícií. Vyslovujeme srdečné poďakovanie a úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto diela, zvlášť na rekonštrukčných prácach súvisiacich s vytopením suterénu kostola. Bližšie informácie o možnosti prehliadky sa nachádzajú na výveske pred kostolom ako aj na našej internetovej stránke vrakuna.eu.

Budúcu nedeľu sa koná celosvetová zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.6.2021

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.6.2021

Liturgický kalendár:

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude po sv. omši odprosujúca pobožnosť.

Kategórie
Farské oznamy

Podmienky pre verejné slávenie bohoslužieb.

Opatrenia platné od pondelka 31.5.2021.

Sväté omše:

■ kostol sa otvára 30 minút pred večernými sv. omšami na tichú modlitbu

■ vstupuje sa hlavným vchodom

■ účasť na sv. omšiach je limitovaná veľkosťou priestoru-môže sa využiť 50% na sedenie, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky platné opatrenia

zvlášť:

sedieť na vyznačených miestach (žlté značky)

vnútri kostola rúško

dezinfekcia pri vstupe

Svätá spoveď:

Pondelok, streda, štvrtok a piatok

od 17:00 do 17:45

v kaplnke-vstup cez bočný vchod kostola

(pri sakristii)

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.5.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Justína, mučeníka, spomienka

Streda: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Štvrtok po sv. omši, ktorá začína o 10:00 do 11:30 a piatok dopoludnia od 10:00 do 11:00.