Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od 12.1.2022

Sväté omše za účasti veriacich, v kostole môže byť 200 osôb v režime OP (očkovaný, alebo prekonanie ochorenia Covid 19 v ostatných 180 dňoch) – potvrdenie je nevyhnutné mať so sebou

Kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

Povinný respirátor a dezinfekcia rúk

Po skončení sv. omše podávame sv. prijímanie tým, ktorí sa zúčastnili vonku

Spovedanie a individuálne rozdávanie sv. prijímania pre všetkých:

pondelok, streda, štvrtok, piatok:

od 17:00 do 17:45

Individuálne rozdávanie sv. prijímania:

Nedeľa: od 11:00 do 11:30

Kancelária farského úradu funguje v tomto čase len telefonicky vo zvyčajnom čase:

Pondelok od 18:30 do 19:30

Utorok od 7:00 do 9:00

Tel.: 02 4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.1.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Streda: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok:sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Od 12. 1. sa uvoľnili opatrenia aj pre kostoly. V našom kostole môže byť 200 osôb. Nakoľko je možné slúžiť sv. omše v režime OP (očkovaní, alebo prekonané ochorenie Covid 19-nie viac jako 6 mesiacov) a chceme slúžiť všetkým bratom a sestrám, tak sv. omše slúžime všetky vo zvyčajnom čase. V nedeľu namiesto sv. omše o 11tej, podávame sv. prijímanie pre všetkých v čase od 11:00 do 11:30. Rovnako spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie počas pracovných dní pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky v čase úradných hodín.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.1.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Antona, opáta, spomienka

Piatok:sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Od 12. 1. sa uvoľnili opatrenia aj pre kostoly. V našom kostole môže byť 200 osôb. Nakoľko je možné slúžiť sv. omše v režime OP (očkovaní, alebo prekonané ochorenie Covid 19-nie viac jako 6 mesiacov) a chceme slúžiť všetkým bratom a sestrám, tak sv. omše slúžime všetky vo zvyčajnom čase. V nedeľu namiesto sv. omše o 11tej, podávame sv. prijímanie pre všetkých v čase od 11:00 do 11:30. Rovnako spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie počas pracovných dní pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.1.2022

Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a od pondelka začína obdobie cez rok.

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať a podávať individuálne sväté prijímanie pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45 pondelok, stredu, štvrtok a piatok. Nedeľu podávame sv. prijímanie od 11:00 do 11:30.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.1.2022

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Krista Pána, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať a podávať individuálne sväté prijímanie pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45, štvrtok, na slávnosť Zjavenia Pána od 11:00 do 11:30; piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Štvrtok, na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 budeme rozdávať sv. prijímanie pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána.

Budúcou nedeľou sa končí vianočné obdobie a od pondelka začína obdobie cez rok.

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od 27.12.2021

Sväté omše za účasti veriacich

V našom kostole môže byť 30 osôb v režime OP (očkovaný, alebo prekonanie ochorenia Covid 19 v ostatných 180 dňoch) – potvrdenie je nevyhnutné mať so sebou

Kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

Povinný respirátor a dezinfekcia rúk

Po skončení sv. omše podávame sv. prijímanie tým, ktorí sa zúčastnili vonku

Individuálna pastoračná je povolená pre všetkých,

preto spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie všetkým počas týždňa:

pondelok, streda, štvrtok, piatok:

od 17:00 do 17:45

Nedeľa: od 11:00 do 11:30

Kancelária farského úradu funguje v tomto čase len telefonicky vo zvyčajnom čase:

Pondelok od 18:30 do 19:30

Utorok od 7:00 do 9:00

Tel.: 02 4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.12.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Sobota: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať a rozdávať sv. prijímanie pre všetkých pred večernými sv. omšami v čase od 17:00 do 17:45. Piatok, na konci kalendárneho roka od 15:00 do 16:00. Sobotu, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše o 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 bude rozdávanie sv. prijímania pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľa 2.1.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.12.2021

Liturgický kalendár:

Sobota: Narodenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Svätej rodiny – Ježiša, Mária a Jozefa, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať pondelok, utorok a stredu od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. V tomto čase podávame aj individuálne sväté prijímanie.

Nakoľko pretrvávajú opatrenie, ktoré limitujú účasť veriacich na sv. omšiach, tak počas vianočných sviatok budú oproti minulosti určité zmeny, aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí chcú prijať Najsvätejšiu Eucharistiu – sväté prijímanie. Piatok, 24.12. budeme rozdávať individuálnym spôsobom sv. prijímanie popoludní od 15:00 do 16:00. V tomto čase bude možnosť si zobrať betlehemské svetlo. Sobotu, na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 budeme rozdávať sv. prijímanie pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľu 26.12. Bližšie informácie o slávení sv. omší a individuálnom rozdávaní sv. prijímania sa nachádzajú v rozpise sv. omší.

Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Všetkým želáme a vyprosujeme požehnané vianočné sviatky Narodenia Pána.

Kategórie
Farské oznamy

Spovedanie pred vianočnými sviatkami 2021

Od 13.12. do 17.12.:

od 10:00 do 11:00

od 17:00 do 17:45

18.12. a 19.12.:

od 17:00 do 17:45

Od 20.12. od 22.12.:

od 10:00 do 11:00

od 17:00 do 17:45

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.12.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Utorok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať každý pracovný deň od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Sobotu a nedeľu od 17:00 do 17:45. Nakoľko sú veľké obmedzenia pre slávenie sv. omší (v našom kostole 30 osôb), tak v rámci týchto hodín podávame aj sv. prijímanie pre všetkých. Prosíme, aby ste využili tieto hodiny na prijatie svätej spovede, pretože spoločná sv. spoveď pred vianočnými sviatkami za účasti viacerých kňazov tento rok nebude. Na výveske je rozpis kedy bude spovedať až do vianočných sviatkov.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky. Počas úradných hodín je možné zapísať úmysly sv. omší na prvý polrok 2022. Tel.: 02-45257053