Kategórie
Život farnosti

Odkaz žije v srdci

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie
Bratislava – Vrakuňa

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si pripomenieme zakladateľa farnosti a jej prvého farára vdp. Augustína Dršku a predstavíme knihu „Odkaz žije v srdci“, ktorá vyšla k nedávnemu desiatemu výročiu jeho úmrtia.

V Nedeľu, 15. decembra 2019, o 11.00 h, v Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni.

Kategórie
Základné info

Spovedanie

Pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa od 17:15 do 17:50.

Prvý piatok v mesiaci. – Spovedať budeme pondelok, stredu a štvrtok od 17:00 a piatok od 15:00.

Kategórie
Základné info

Úradné hodiny kancelárie farského úradu

Pondelok: od 14:00 do 16:00 a od 18:30 do 19:30

Utorok: od 7:00 do 9:00

Kontakt: Poľnohospodárska 3, 821 07 Bratislava

mail.: vrakuna@vrakuna.eu

tel.: 02/4525 7053

Kategórie
Život farnosti

Pripravujeme novú stránku!

Aktuálne informácie o dianí vo farnosti a v kostole Mena Panny Márie v Bratislave-Vrakuni už čoskoro.

Vaše podnety poprosím na webmaster@vrakuna.eu